پنجشنبه 28 تیر 1403
Search
Close this search box.
منوی سایت

شرح وظایف :

برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي

كمك به جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص سازمان و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان

كمك به جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، اداره­کل و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن

بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد

بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی اداره­کل

بررسی، تحلیل و اظهار نظر در خصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی

ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی، و نظایر آن به مقام مافوق

شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده

اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به کمیته و کمیسیون های ذی ربط

بررسی و مطالعه در خصوص نو آوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثرات تکنولوژی در مدیریت