بازگشت به سایت اصلی

توضیحات:

موزه صنایع دستی اردبیل در محل حمام شیخ مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی قرار دارد. این موزه محلی برای نمایش آثار تاریخی صنایع‌دستی و همچنین آثار شاخص هنرمندان نامدار استان اردبیل است.

حمام تاریخی شیخ به عنوان یکی از حمام های قدیمی شهر اردبیل در کوچه شهیدگاه و در محوطه مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی واقع شده است. در ورودی آن ساده ولی دارای یک هشتی زیبا است. رخت کن حمام دارای چهار رواق و چهار ستون هشت ضلعی است. بر روی ستون‌ها طاق‌های جناقی بلند و کوتاه نهاده شده و نیم گنبد رواق ها بر طاق نماها تکیه دارد.

داخل حمام دارای دو شاه نشین بزرگ قرینه و دو نیم گنبد کوچک است که به خزینه آب گرم و در ورودی منتهی می شود. گنبد اصلی مرتفع بوده و با آویزهایی بر طاق نماها و نیم ستون‌های مربع تکیه زده است.

ویدیو:

پخش ویدیو

موقعیت در نقشه:

به اشتراک بگذارید

پیمایش به بالا